ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР)

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Продавець – фізична особа-підприємець Бойченко Сергій Геннадійович, сторона договору, що розмістила оферту, здійснює продаж виробів згідно замовлення.

Покупець – сторона договору, що приймає оферту, здійснює оплату згідно замовлення та приймає замовлений виріб.

Виріб – меблевий виріб/вироби згідно замовлення.

Замовлення – здійснений вибір виробу/виробів з переліку позицій, представлених на сайті з відповідними обраними параметрами та сформований за правилами оформлення замовлення на сайті.

Оферта – пропозиція Продавця адресована будь-якій фізичній або юридичній особі укласти договір на умовах, які передбачені цим публічним договором, розміщеному на сайті.

Акцепт - надання згоди Покупцем Продавцю на пропозицію укласти цей публічний договір на умовах, ним передбачених. Акцепт підтверджується згідно умов, викладених у цьому договорі.

Сайт – sitwell.com.ua2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується поставити Виріб згідно Замовлення, а у разі відсутності у наявності виготовити його, Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Виріб, відповідно до умов Замовлення та цього Договору.

2.2. Вид Виробу, кількість, комплектність, комплектація, матеріал визначається згідно обраних параметрів визначених у Замовленні.3. Вартість

3.1. Вартість Виробу складається з ціни обраної позиції Виробу на Сайті та суми окремих обраних додаткових позицій. Вартість відображається під час оформлення Замовлення. У вартість Виробу не включається вартість доставки.

3.2. Вартість Виробу встановлюється в національній валюті України - гривні.4. Умови прийняття Оферти (Акцепт)

4.1. Акцепт цієї Оферти здійснюється Покупцем шляхом оформлення Замовлення на Виріб на Сайті.

4.2. Замовлення вважається прийнятим в роботу з моменту отримання оплати Продавцем згідно Рахунку на оплату, що містить ціну Виробу.

4.3. Оплата Виробу здійснюється онлайн під час оформлення Замовлення шляхом безготівкового розрахунку через систему Liqpay банківською картою Visa / MasterCard.

4.4. Датою оплати Покупцем вартості Виробу вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

4.5. Доставка Виробу здійснюється в строк не більше 21 (двадцяти одного) календарного дня за днем отримання оплати на рахунок Продавця.

4.6. Продавець зв'язується з Покупцем для узгодження термінів доставки Виробу після прийняття Замовлення, враховуючи наявність готового Виробу або свої можливості в швидкості виготовлення Виробу, у разі його відсутності у наявності. Покупець зобов'язаний попередити Продавця про будь-яких умовах, які можуть перешкоджати або ускладнити доставку Виробу.

4.7. Доставка здійснюється Продавцем особисто або із залученням третіх осіб в узгоджені заздалегідь з Покупцем час і дату.5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Продавець зобов'язаний:

- погодити терміни доставки Виробу з Покупцем;

- проінформувати Покупця про наявність готового Виробу або про необхідність його виготовлення;

- поставити Покупцю Виріб належної якості та згідно встановленим у Замовлені параметрам у обумовлені Офертою терміни;

- усунути недоліки Виробу, у разі їх виявлення в процесі приймання Виробу Покупцем та у інших випадках, встановлених Офертою;

Продавець має право:

- обрати спосіб доставки у разі невизначеного вибору Покупця;

- залучати третіх осіб до виконання Замовлення та доставки Виробу.

5.2. Покупець зобов'язаний:

- оплатити Виріб під час оформлення Замовлення на сайті;

- обрати спосіб доставки Виробу;

- проінформувати про умови, що ускладнюють доставку Виробу;

- прийняти Виріб у погоджений сторонами термін.

Покупець має право:

- отримати Виріб належної якості у відповідності до параметрів оформленого Замовлення у визначений спосіб та обумовлені терміни;

- забезпечити можливість доставки у визначений Сторонами строк та прийняти Виріб, підписавши акт прийому-передачі.

- на оформлення Договору письмово за виявленим бажанням.6. Доставка

6.1. Доставку Виробу здійснюється наступними способами:

- Самовивіз зі складу Продавця у м. Харків;

- Доставка кур'єром по м. Харків – 300,00 (триста) грн.;

- Доставка у відділення кур'єрською службою «Нова пошта» за встановленими тарифами кур'єрської служби;

- Доставка до дверей кур'єрською службою «Нова пошта» за встановленими тарифами кур'єрської служби.

6.2. Спосіб доставки обговорюється сторонами додатково після прийняття Замовлення в роботу.7. Якість Виробу та гарантійні зобов'язання

7.1. Якість Виробу і його збірки повинні відповідати нормативним документам та чинним виробничим специфікаціям, заводів виробників матеріалів і комплектуючих, використаних при виробництві Виробу.

7.2. На Виріб, а також на фурнітуру Продавець встановлює гарантійний термін 12 місяців. Термін обчислюється з моменту підписання Покупцем, акту приймання-передачі Виробу, при дотриманні Покупцем правил експлуатації меблів.

7.3. Гарантійний ремонт Виробу здійснюється тільки при наявності Акту приймання-передачі за даним договором. Гарантія передбачає виконання ремонтних робіт Виробу та/або окремих його частин та/або механізмів, якщо пошкодження виникли з вини Продавця. Гарантія розповсюджується на Виріб, що використовується із дотриманням правил експлуатації Виробу.

Оскільки довести відсутність стороннього впливу на навісні частини Виробу неможливо – такий зсув не є гарантійним випадком та може бути відрегульований Продавцем за додаткову оплату.

7.4. Виріб знімається з гарантії у випадку пошкодження Виробу або окремих його частин та/або механізмів в результаті:

- стороннього втручання або спроби самостійного ремонту;

- несанкціонованих змін конструкції та/або схем Виробу, не передбачених у Замовленні;

- механічних пошкоджень, або впливу занадто великого навантаження;

- механічних пошкоджень через використання окремих частин Виробу не за цільовим призначенням.

У разі зняття Виробу з гарантії будь-які ремонті роботи та/або регулювання механізмів Виробу можуть бути здійснені за додаткову плату.

7.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

- пропорційного зменшення ціни;

- безоплатного усунення недоліків Виробу в розумний строк;

- відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

7.6. У разі виявлення Покупцем істотних недоліків Виробу протягом гарантійного терміну, за умови цільового використання Виробу, він має право на:

- розірвання договору, повернення Виробу і сплаченої за нього вартості;

- вимагати заміни Виробу на аналогічний.

Істотним недоліком вважається недолік, який робить неможливим використання Виробу відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин та при цьому: не може бути усунутий або усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, або недолік робить Виріб істотно іншим, ніж передбачено Замовлення та договором.

7.7. По виявленню недоліків Виробу Покупець повідомляє про це Продавця протягом двох наступних робочих днів.

7.8. При наявності технічної можливості усунення недоліків проводиться за місцезнаходженням Виробу, при відсутності - доставка Виробу до приміщення Підрядника та повернення вагою понад 5 кг здійснюється за рахунок Продавця.8. Відповідальність Сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Публічного в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством.

8.2. Усі суперечки та розбіжності, що не передбачені умовами даного договору та/або які можуть виникнути в ході виконання цього договору, вирішуються шляхом переговорів/усних домовленостей між сторонами. У разі неможливості врегулювати спірне питання шляхом переговорів/усних домовленостей спір передається на розгляд суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.3. Покупець не несе відповідальності за:

- незначні зміни у зовнішньому вигляді Виробу, що пов'язані зі зміною виду деталей виробниками/ постачальниками Продавця;

- незначну невідповідність кольорів Виробу очікуванням Покупця, що пов'язано з особливостями передачі кольору на фото, особливостями освітлення в приміщеннях.

- протиправні дії Покупця;

- затримку у виконанні Замовлення, якщо така затримка виникла за відсутності вини Продавця.9. Заключні положення

9.1. Договір набуває чинності з моменту його акцептування і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань. У всьому іншому, що не врегульовано умовами цього договору, сторони будуть керуватися чинним законодавством.

9.2. Договір може бути розірвано у разі настання обставин непереборної сили, які роблять виконання зобов'язань неможливим (форс-мажор); форс-мажорні обставини визначаються відповідно до законодавства.

9.3. Акцептуванням цього договору Покупець підтверджує, що йому надана і зрозуміла повна інформація про споживчі властивості Виробу та правила експлуатації Виробу.

9.4. Покупець надає згоду та підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він повідомлений про включення наданих Покупцю власних персональних даних до бази персональних даних Підрядника. Персональні дані Покупця можуть передаватися третім особам лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу персональних даних, які включені в базу персональних даних, якщо така передача здійснюється виключно з метою виконання цього Договору.

КОНТАКТИ

Фізична особа-підприємець Бойченко Сергій Геннадійович
3126500253
Харкiв, вулиця Ковальска, 4/6
+380958508168
moc.liamg%4071llewtis